English
expo site under construction citywide

In Style • Hong Kong 「時尚潮流.魅力香港」 - Là một sự kiện quảng bá tầm cỡ được tổ chức bởi Cục Xúc tiến Mậu Dịch Hồng Công (HKTDC) với mục đích giới thiệu phong cách sống sôi nổi cùng sự sáng tạo độc đáo của Hồng Kông. Bên cạnh đó, sự kiện này còn nhằm giới thiệu các sản phẩm có thương hiệu nổi tiếng và được thiết kế độc đáo cũng như những dịch vụ đẳng cấp thế giới từ Hồng Công - những điều tạo nên một thành phố Hồng Kông dẫn đầu xu hướng trong khu vực.

Sau khi được được triển khai thành công ở Jakarta, Bangkok và Kuala Lumpur, HKTDC sẽ tổ chức phiên bản thứ tư cho sự kiện In Style – Hong Kong tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam từ ngày 20-21 tháng 9 năm 2018. Sự kiện quảng cáo đẳng cấp này sẽ bao gồm các sự kiện như triển lãm thương mại giới thiệu một chuỗi các sản phẩm thương hiệu nổi tiếng, chất lượng, với thiết kế độc đáo từ Hồng Kông, hội nghị chuyên đề về dịch vụ giới thiệu các dịch vụ kinh doanh, tiệc tối cấp cao chào mừng các quan chức cao cấp và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp đến từ Việt Nam và Hồng Kông, cùng hàng loạt các chương trình khuyến mãi trên toàn thành phố nhằm thu hút người tiêu dùng Việt Nam.

In Style • Hong Kong 「時尚潮流.魅力香港」 - Là một sự kiện quảng bá tầm cỡ được tổ chức bởi Cục Xúc tiến Mậu Dịch Hồng Công (HKTDC) với mục đích giới thiệu phong cách sống sôi nổi cùng sự sáng tạo độc đáo của Hồng Kông. Bên cạnh đó, sự kiện này còn nhằm giới thiệu các sản phẩm có thương hiệu nổi tiếng và được thiết kế độc đáo cũng như những dịch vụ đẳng cấp thế giới từ Hồng Công - những điều tạo nên một thành phố Hồng Kông dẫn đầu xu hướng trong khu vực.

Sau khi được được triển khai thành công ở Jakarta, Bangkok và Kuala Lumpur, HKTDC sẽ tổ chức phiên bản thứ tư cho sự kiện In Style – Hong Kong tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam từ ngày 20-21 tháng 9 năm 2018. Sự kiện quảng cáo đẳng cấp này sẽ bao gồm các sự kiện như triển lãm thương mại giới thiệu một chuỗi các sản phẩm thương hiệu nổi tiếng, chất lượng, với thiết kế độc đáo từ Hồng Kông, hội nghị chuyên đề về dịch vụ giới thiệu các dịch vụ kinh doanh, tiệc tối cấp cao chào mừng các quan chức cao cấp và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp đến từ Việt Nam và Hồng Kông, cùng hàng loạt các chương trình khuyến mãi trên toàn thành phố nhằm thu hút người tiêu dùng Việt Nam.